درباره ما

شرکت پاژقطعات خودرو آمیتیس با هدف والای کمک به ارتقاء صنعت ایران فعالیت خود را با ریخته گری قطعات آلومینیومی آغاز نموده است.