خدمات پاژ قطعات خودرو آمیتیس

خدمات

شات بلاست

در این بخش قابلیت شات کردن انواع قطعات با استفاده از ساچمه و گریت می باشد.
ادامه

بار ریزی - ریخته گری

مجموعه ذوب ریزی این شرکت توانایی تولید و ارایه خدمات به صنایع خودرو، توان ارایه خدمات در زمینه صنایع دفاعی را نیز دارا می باشد.
ادامه

قالب سازی

در این واحد ، طراحی و قالب سازی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Pro cast توسط متخصصان صورت می گیرد
ادامه

عملیات حرارتی

این مجموعه دارای دو خط کامل عملیات حرارتی می باشد که قابلیت عملیات نمودن انواع سیکل های عملیات حرارتی را امکان پذیر می نماید.
ادامه